Povinně zveřejňované údaje družstva

Povinně zveřejňované údaje družstva na internetu, dle z. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Obchodní firma : Bytové družstvo Výškovická 178
Sídlo : Výškovická 508/178, Výškovice, 700 30 Ostrava
Identifikační číslo : 26848368
Místo zápisu : obchodní rejstřík, vedený Krajským soudem v Ostravě
Datum zápisu : 8. prosince 2004
Předmět činnosti :

– zajišťování bytových potřeb členů družstva
– zajištění služeb spojených s bydlením
– pronájem bytových a nebytových prostor a uzavírání smluv o nájmu a pronájmu
– přidělování družstevních bytů a uzavírání příslušných nájemních smluv, o nájmu a pronájmu, včetně součástí a příslušenství

Statutární orgán
předseda představenstvaSvatopluk Carboltel.: 603 238 310svatoplukcarbol@cmail.cz
místopředseda představenstvaJiří Adamectel.: 603 214 733adamec.jiri@volny.cz
člen představenstvaKarel Doubravatel.: 737 875 955karmado@volny.cz
Kontrolní komise
předsedaEvžen Šimektel.: 603 558 418esimek@seznam.cz
místopředsedaIvan Mikuličtel.: 737 550 147mikulic.ivan@seznam.cz
členAlojz Gomolatel.: 608 283 009adakuka@seznam.cz

Výpis z OR